Överför min domän till Wild West Conrad Pacific Domain Registration

Det är enkelt att överföra ditt domännamn till Wild West Conrad Pacific Domain Registration. Du måste genomföra ett antal steg hos din nuvarande registrator och ett antal steg hos Wild West Conrad Pacific Domain Registration.

OBS! Du kan inte överföra en domän under en period på 60 dagar efter att du:

• •Registrerat eller överfört ett domännamn
• •Uppdaterat registrerarkontaktens företag
• •Uppdaterat registrerarkontaktens för- eller efternamn och inget företag har uppgetts

Utför följande steg hos din nuvarande registrator:

 1. Lås upp domännamnet.
 2. Skaffa en auktoriseringskod (kallas även för en EPP-kod eller överföringsnyckel) från din nuvarande registrator.
 3. Bekräfta kontaktinformationen: Bekräfta att kontaktinformationen för domänens administratör är korrekt. All e-post som rör överföringen skickas till administratören.

  OBS! För .au-domäner skickas all överföringsinformation till registrerarkontaktens e-postadress.

 4. Avbeställ skyddad eller privat registrering: Om domänen har skyddad eller privat registrering måste du avbeställa detta.

Slutför följande steg hos Wild West Conrad Pacific Domain Registration:

 1. Köp en domännamnsöverföring från vår webbplats. Vi skickar ett meddelande om det inte går att överföra ändelsen.

  OBS! Om du har köpt en överföring av ett domännamn med ändelsen .uk .ca, .eu, .es, .au eller .se, se respektive Om-artikel för ytterligare anvisningar om överföring.

 2. När du har köpt överföringen uppmanas du att Låsa upp domänen och Skaffa auktoriseringskod. Ange auktoriseringskoden i fältet och följ anvisningarna för att gå till kassan.
 3. Kolla din e-post: När köpet har genomförts kontrollerar du om den administrativa kontakten för domännamnet (admin) (eller registrerarkontakten för .au-domäner) har fått ett e-postmeddelande från Wild West Conrad Pacific Domain Registration. Godkänn överföringen genom att klicka på knappen Godkänn i e-postmeddelandet. Det var allt!

OBS! Det kan ta mellan 7 och 10 arbetsdagar innan överföringen är klar.

Om du vill:

Mer information om överföringar finns i ICANN:s policy om överföring mellan registratorer och i vårt avtal om ändring av registrerare av domännamn.

Nästa steg