Chuyển miền của tôi cho Wild West Conrad Pacific Domain Registration

Chuyển một tên miền sang cho Wild West Conrad Pacific Domain Registration không hề phức tạp. Bạn cần hoàn thành một số bước với nhà đăng ký hiện tại và một số bước với Wild West Conrad Pacific Domain Registration.

Lưu ý: Bạn không đủ điều kiện để chuyển miền trong thời hạn 60 ngày sau khi diễn ra các sự kiện sau:

• Đăng ký hoặc chuyển một tên miền
• Cập nhật tổ chức của người liên hệ đăng ký
• Cập nhật họ hoặc tên người liên hệ đăng ký và tổ chức chưa được niêm yết

Hoàn thành các bước sau với nhà đăng ký hiện tại của bạn:

 1. Mở khóa tên miền.
 2. ‌‌Lấy mã ủy quyền (còn được gọi là mã EPP hoặc khóa chuyển) từ nhà đăng ký hiện tại của bạn.
 3. ‌‌Xác minh thông tin liên hệ: Xác nhận rằng thông tin liên hệ của quản trị viên miền là chính xác. Tất cả các email liên quan đến quá trình chuyển miền sẽ được chuyển đến email của quản trị viên đó.

  Lưu ý: Đối với các miền .au, tất cả các thông tin về chuyển miền sẽ được gửi đến email của người liên hệ đăng ký.

 4. Hủy đăng ký được bảo vệ hoặc đăng ký riêng: Nếu miền đó có Đăng ký được bảo vệ hoặc Đăng ký riêng thì bạn cần phải hủy chế độ này.

Hoàn thành các bước sau với Wild West Conrad Pacific Domain Registration:

 1. Mua dịch vụ chuyển tên miền từ website của chúng tôi. Chúng tôi sẽ gửi thông báo cho bạn nếu phần mở rộng không thể chuyển.

  Lưu ý: Nếu bạn đã mua miền .uk .ca, .eu, .es, .au hoặc chuyển tên miền .se, hãy xem các bài viết Giới thiệu tương ứng để biết thêm hướng dẫn chuyển miền.

 2. Sau khi bạn mua dịch vụ chuyển miền, bạn sẽ được nhắc Mở khóa miềnNhận mã ủy quyền. Nhập mã ủy quyền vào chỗ trống đã cho và làm theo lời nhắc để thanh toán.
 3. Kiểm tra email của bạn: Sau khi hoàn thành giao dịch mua, hãy kiểm tra email của người quản lý tên miền (quản trị viên) (hoặc email của người liên hệ đăng ký đối với các miền .au) để tìm email từ Wild West Conrad Pacific Domain Registration. Để ủy quyền chuyển miền, bạn chỉ cần nhấp vào nút Phê duyệt xuất hiện trong email. Thế là xong!

Lưu ý: Quy trình chuyển miền có thể mất từ 7 đến 10 ngày để hoàn thành.

Nếu bạn đang tính:

Để biết thêm thông tin về việc chuyển miền, hãy xem Chính sách chuyển miền giữa những người đăng ký của ICANN và Thỏa thuận thay đổi người đăng ký tên miền của chúng tôi.

Bước tiếp theo