Workspace Email Support:Header:Title:Reseller

Pag-set Up ng Iyong Email Address sa POP

Magagamit mo palagi ang Web-based Email upang magpadala at tumanggap ng mga email na mensahe. Sa Post Office Protocol (POP), maaari mong i-retrieve ang iyong email mula sa remote server sa pamamagitan ng email client.

BAGO KAYO MAGSIMULA: Para i-set up ang inyong email client gamit ang inyong email, kinakailangan ay alam ninyo ang inyong POP o IMAP Email Server na Mga Setting at mga port. Para mahanap ang mga ito, magpunta sa Email Setup Center at isulat ang impormasyon na ipinapakita sa ilalim ng Email Server Settings.

Upang I-configure ang POP para sa Iyong Email Account

 1. Gumawa ng account sa iyong email client.
 2. Sa client kung saan gusto mong i-configure ang POP, hanapin ang mga setting ng POP at ilagay ang sumusunod:
  Username
  Kumpleto mong email address
  Password
  Password ng iyong email account
  Incoming Mail Server
  Iyong incoming server.
  Outgoing Mail Server
  Iyong outgoing server.
  Incoming Port
  Walang SSL - 110
  May SSL - 995
  Outgoing Port
  Walang SSL - isa sa sumusunod 25, 80, 3535
  May SSL - 465

TANDAAN: Maaaring hilingan ka ng iyong email client ng password authentication mula sa iyong Outgoing Mail Server.

Para sa tulong sa partikular na mail client, tingnan ang sumusunod na artikulo ng tulong:

Outlook 2010: Pag-set up ng Email

Pag-set Up ng Iyong IMAP o POP Address sa Microsoft Outlook 2007
Outlook 2011 para sa Mac: Pag-set up ng Email
Pag-set Up ng Iyong IMAP o POP Address san Microsoft Outlook Express
Pag-set Up ng Iyong IMAP o POP Address sa Microsoft Entourage
Pag-set Up ng Iyong IMAP o POP Address sa Windows (Vista) Mail
Pag-set Up ng Iyong IMAP o POP Address sa Apple Mail
Pag-set Up ng Iyong IMAP o POP Address sa Thunderbird Mail

Maaari mo ring tingnan ang dokumentasyon ng tulong mula sa provider:

Outlook
Outlook Express
Entourage
Windows Vista
Apple Mail
Thunderbird

TANDAAN: Bilang isang kagandahang loob, kami ay magkakaloob ng impormasyon kung paano gamitin ang ilang mga ikatlong partido na produkto, pero hindi namin ine-endorso o direktang sinusuportahan ang mga ikatlong partido na produkto at wala kaming pananagutan para sa mga funciton o pagkamaaasahan ng nasabing mga produkto.